OKJ

A 2020/2021-es tanévben iskolánk a következő érettségi utáni képzéseket kínálja:

Közgazdasági képzések:

 • Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző – felnőtt képzés (8 hónapos)

Szükséges előképzettség: Érettségi bizonyítvány

Informatika képzések:

 • Gazdasági informatikus – nappali oktatás (1 éves)

Szükséges előképzettség: Informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi

 • Szoftverfejlesztő – felnőtt képzés (8 hónapos)

Szükséges előképzettség: Érettségi bizonyítvány

Ügyviteli képzések:

 • Irodai titkár – nappali oktatás (1 éves)
 • Szükséges előképzettség: Ügyviteli ismeretek ágazati szakmai érettségi

Jelentkezni lehet a kitöltött jelentkezési lappal és a bizonyítvány másolattal

e-mailben asuli65@csete.sulinet.hu címre,

vagy személyesen az iskolában,

hétfőtől csütörtökig 8-15 , pénteken 8-12 óra között.

Mellékletek

Jelentkezési lap

Szakmai képzéseink bemutatása

Szoftverfejlesztő és tesztelő

Informatika és távközlés ágazat képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Beiratkozás feltétele: érettségi vizsga

Képzési idő: felnőtteknek esti rendszerben 8 hónap

A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • számítógépet kezel, üzemeltet;
 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
 • weboldalakat tervez és kódol;
 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;
 • asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;
 • szoftvereket tesztel;
 • adatbázisokat tervez és kezel;
 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
 • erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Beiratkozás feltétele: érettségi vizsga

Képzési idő: felnőtteknek esti rendszerben 8 hónap

A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Gazdasági informatikus

A képzés célja, feladata: Olyan gazdasági ismeretekkel rendelkező informatikusok képzése, akik önállóan képesek az informatika eszközeit megválasztani és hatékonyan felhasználni a gazdasági életben jelentkező feladatok megoldásánál.
A képzés szakmai követelményei:
Informatikából: Szoftverüzemeltetői ismeretek: szövegszerkesztő, táblázatkezelő ismeretek Egy helyi hálózat használatának ismerete, jártasság valamely 4. generációs adatbázis-kezelő rendszer használatában, távoli adatbázisok elérése és lekérdezése; szervezési ismeretek, egy második operációs rendszer alkalmazási ismerete, hálózati ismeretek, adatbázis tervezési ismeretek
Gazdasági ismeretekből: makro- és mikroökonómiai alapismeretek, gazdasági összefüggések ismerete, pénzügyi és adózási alapismeretek, számviteli ismeretek, marketing alapismeretek, jogi alapismeretek, vállalati tervezés és elszámolás folyamatának ismerete, mikrogazdasági rendszerek fő folyamatainak ismerete, gazdasági statisztika és elemzés alapjai.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök (FEOR szám):
Egyéb számítástechnikai foglalkozás (3139); Egyéb gazdasági ügyintéző (3619); Könyvelő – analitikus (4111); Egyéb analitikus jellegű foglalkozások (4119); Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások (4129); Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások (4220)
A szakképesítéssel betölthető rokon foglalkozások (vagy továbblépési lehetőség):
Számítástechnikai tudományos foglalkozás (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) (2131); Számítástechnikai szervező (2132); Szoftverfejlesztő informatikus (2133); Egyéb magasan képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozás (2139); Üzemgazdász, ügyvitelszervező (2515); Piackutató, marketing tevékenységet végző (2521); Egyéb gazdasági foglalkozások (2529)
A képzési idő: 2 félév,

A vizsga részei és tartalma:
Írásbeli: a vizsgán csak az a jelölt vehet részt, aki megírta a szakdolgozatát és azt legalább elégséges osztályzatra javasolta a bíráló. A vizsga két részből áll: informatikai ismeretek (120 perc) (adatbázis tervezés, matematika, alap algoritmusok, szoftverüzemeltetői ismeretek); gazdasági ismeretek (120 perc) (rendszer fejlesztés, statisztika, beruházás értékelés, számvitel, pénzügy)
Ha az írásbeli vizsga bármelyik része elégtelen, akkor a jelölt nem mehet szóbeli vizsgára.
Gyakorlati: a vizsga a szakdolgozat elkészítéséből áll. A szakdolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A szakdolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig. A szakdolgozatot a szóbeli vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható
A szakmai gyakorlat osztályzata a megvédett szakdolgozatra adott osztályzat.
Szóbeli: A vizsga két részből áll: szakdolgozat védése, válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított 2 tételsorból húzott kérdésekre. (informatikai ismeretek, gazdasági ismeretek)
A szakmai elmélet osztályzat a két írásbeli és a két szóbeli részvizsga eredményének az átlaga, melyből egyik sem lehet elégtelen.
Egyéb feltételek, információk: Felmentés csak az írásbeli vizsgarész alól adható, Informatikai ismeretekből jegy beszámítása nélkül, ha valamilyen felsőfokú OKJ szerinti számítástechnikai képesítéssel rendelkezik, Gazdasági ismeretekből jegy beszámítása nélkül, ha OKJ szerinti felsőfokú számviteli képesítéssel rendelkezik.
Szóbeli és gyakorlati (szakdolgozat) vizsga alól felmentés nem adható. Annak a vizsgázónak aki szakdolgozatát sikeresen megvédte, a szakmai vizsga megismétlésénél (pótló, illetve javító vizsgán) nem kell újabb szakdolgozatot benyújtania.

További információ: Lócziné Sasvári Csilla intézményvezető helyettes
1-276 48 56; suli65@csete.sulinet.hu

ELVÁLASZTÓ

ELVÁLASZTÓ

GAZDASÁGI INFORMATIKUS
OKJ 54 4641 01

A képzés célja, feladata: Olyan gazdasági ismeretekkel rendelkező informatikusok képzése, akik önállóan képesek az informatika eszközeit megválasztani és hatékonyan felhasználni a gazdasági életben jelentkező feladatok megoldásánál.
A képzés szakmai követelményei:
Informatikából: Szoftverüzemeltetői ismeretek: szövegszerkesztő, táblázatkezelő ismeretek Egy helyi hálózat használatának ismerete, jártasság valamely 4. generációs adatbázis-kezelő rendszer használatában, távoli adatbázisok elérése és lekérdezése; szervezési ismeretek, egy második operációs rendszer alkalmazási ismerete, hálózati ismeretek, adatbázis tervezési ismeretek
Gazdasági ismeretekből: makro- és mikroökonómiai alapismeretek, gazdasági összefüggések ismerete, pénzügyi és adózási alapismeretek, számviteli ismeretek, marketing alapismeretek, jogi alapismeretek, vállalati tervezés és elszámolás folyamatának ismerete, mikrogazdasági rendszerek fő folyamatainak ismerete, gazdasági statisztika és elemzés alapjai.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök (FEOR szám):
Egyéb számítástechnikai foglalkozás (3139); Egyéb gazdasági ügyintéző (3619); Könyvelő – analitikus (4111); Egyéb analitikus jellegű foglalkozások (4119); Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások (4129); Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások (4220)
A szakképesítéssel betölthető rokon foglalkozások (vagy továbblépési lehetőség):
Számítástechnikai tudományos foglalkozás (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) (2131); Számítástechnikai szervező (2132); Szoftverfejlesztő informatikus (2133); Egyéb magasan képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozás (2139); Üzemgazdász, ügyvitelszervező (2515); Piackutató, marketing tevékenységet végző (2521); Egyéb gazdasági foglalkozások (2529)
A képzési idő: 4 félév, heti 30 óra (elmélet 60 %. gyakorlat 40 %.)
A vizsga részei és tartalma:
Írásbeli: a vizsgán csak az a jelölt vehet részt, aki megírta a szakdolgozatát és azt legalább elégséges osztályzatra javasolta a bíráló. A vizsga két részből áll: informatikai ismeretek (120 perc) (adatbázis tervezés, matematika, alap algoritmusok, szoftverüzemeltetői ismeretek); gazdasági ismeretek (120 perc) (rendszer fejlesztés, statisztika, beruházás értékelés, számvitel, pénzügy)
Ha az írásbeli vizsga bármelyik része elégtelen, akkor a jelölt nem mehet szóbeli vizsgára.
Gyakorlati: a vizsga a szakdolgozat elkészítéséből áll. A szakdolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A szakdolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig. A szakdolgozatot a szóbeli vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható
A szakmai gyakorlat osztályzata a megvédett szakdolgozatra adott osztályzat.
Szóbeli: A vizsga két részből áll: szakdolgozat védése, válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított 2 tételsorból húzott kérdésekre. (informatikai ismeretek, gazdasági ismeretek)
A szakmai elmélet osztályzat a két írásbeli és a két szóbeli részvizsga eredményének az átlaga, melyből egyik sem lehet elégtelen.
Egyéb feltételek, információk: Felmentés csak az írásbeli vizsgarész alól adható, Informatikai ismeretekből jegy beszámítása nélkül, ha valamilyen felsőfokú OKJ szerinti számítástechnikai képesítéssel rendelkezik, Gazdasági ismeretekből jegy beszámítása nélkül, ha OKJ szerinti felsőfokú számviteli képesítéssel rendelkezik.
Szóbeli és gyakorlati (szakdolgozat) vizsga alól felmentés nem adható. Annak a vizsgázónak aki szakdolgozatát sikeresen megvédte, a szakmai vizsga megismétlésénél (pótló, illetve javító vizsgán) nem kell újabb szakdolgozatot benyújtania.