OKJ

Érettségi utáni szakképzés

Érettségi utáni szakképzés a BGSZC Csete Balázs Szakgimnáziumban

Az iskolarendszerű képzések első vagy második szakma megszerzése esetén ingyenesek.

Képzéseink esti tagozaton indulnak.

Az egyéves képzésekre azok jelentkezhetnek, akik az érettségire történő felkészülésük alatt tanultak szakmai tárgyakat. A kiválasztott szakmától függően informatika vagy közgazdaság ágazati előképzettséggel rendelkeznek, szakirányú érettségi vizsgát tettek. Az előzetes tanulmányok beszámításának részleteiről az iskolában lehet érdeklődni.

2 éves OKJ-s képzéseink:

54 481 02 Gazdasági informatikus
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

További információ: Lócziné Sasvári Csilla intézményvezető helyettes
1-276 48 56; suli65@csete.sulinet.hu

 

ELVÁLASZTÓ

Vállalkozási és bérügyintéző

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány változásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
a kis- és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni,
közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,
vezetni a pénzügyi és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket,
közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban,
vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
ellátni a kis-és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket,
közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában,
egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat,
közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében,
vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,
ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,
értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat,
használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot,
munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni,
feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.

ELVÁLASZTÓ

GAZDASÁGI INFORMATIKUS
OKJ 54 4641 01

A képzés célja, feladata: Olyan gazdasági ismeretekkel rendelkező informatikusok képzése, akik önállóan képesek az informatika eszközeit megválasztani és hatékonyan felhasználni a gazdasági életben jelentkező feladatok megoldásánál.
A képzés szakmai követelményei:
Informatikából: Szoftverüzemeltetői ismeretek: szövegszerkesztő, táblázatkezelő ismeretek Egy helyi hálózat használatának ismerete, jártasság valamely 4. generációs adatbázis-kezelő rendszer használatában, távoli adatbázisok elérése és lekérdezése; szervezési ismeretek, egy második operációs rendszer alkalmazási ismerete, hálózati ismeretek, adatbázis tervezési ismeretek
Gazdasági ismeretekből: makro- és mikroökonómiai alapismeretek, gazdasági összefüggések ismerete, pénzügyi és adózási alapismeretek, számviteli ismeretek, marketing alapismeretek, jogi alapismeretek, vállalati tervezés és elszámolás folyamatának ismerete, mikrogazdasági rendszerek fő folyamatainak ismerete, gazdasági statisztika és elemzés alapjai.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök (FEOR szám):
Egyéb számítástechnikai foglalkozás (3139); Egyéb gazdasági ügyintéző (3619); Könyvelő – analitikus (4111); Egyéb analitikus jellegű foglalkozások (4119); Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások (4129); Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások (4220)
A szakképesítéssel betölthető rokon foglalkozások (vagy továbblépési lehetőség):
Számítástechnikai tudományos foglalkozás (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) (2131); Számítástechnikai szervező (2132); Szoftverfejlesztő informatikus (2133); Egyéb magasan képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozás (2139); Üzemgazdász, ügyvitelszervező (2515); Piackutató, marketing tevékenységet végző (2521); Egyéb gazdasági foglalkozások (2529)
A képzési idő: 4 félév, heti 30 óra (elmélet 60 %. gyakorlat 40 %.)
A vizsga részei és tartalma:
Írásbeli: a vizsgán csak az a jelölt vehet részt, aki megírta a szakdolgozatát és azt legalább elégséges osztályzatra javasolta a bíráló. A vizsga két részből áll: informatikai ismeretek (120 perc) (adatbázis tervezés, matematika, alap algoritmusok, szoftverüzemeltetői ismeretek); gazdasági ismeretek (120 perc) (rendszer fejlesztés, statisztika, beruházás értékelés, számvitel, pénzügy)
Ha az írásbeli vizsga bármelyik része elégtelen, akkor a jelölt nem mehet szóbeli vizsgára.
Gyakorlati: a vizsga a szakdolgozat elkészítéséből áll. A szakdolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A szakdolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig. A szakdolgozatot a szóbeli vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható
A szakmai gyakorlat osztályzata a megvédett szakdolgozatra adott osztályzat.
Szóbeli: A vizsga két részből áll: szakdolgozat védése, válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított 2 tételsorból húzott kérdésekre. (informatikai ismeretek, gazdasági ismeretek)
A szakmai elmélet osztályzat a két írásbeli és a két szóbeli részvizsga eredményének az átlaga, melyből egyik sem lehet elégtelen.
Egyéb feltételek, információk: Felmentés csak az írásbeli vizsgarész alól adható, Informatikai ismeretekből jegy beszámítása nélkül, ha valamilyen felsőfokú OKJ szerinti számítástechnikai képesítéssel rendelkezik, Gazdasági ismeretekből jegy beszámítása nélkül, ha OKJ szerinti felsőfokú számviteli képesítéssel rendelkezik.
Szóbeli és gyakorlati (szakdolgozat) vizsga alól felmentés nem adható. Annak a vizsgázónak aki szakdolgozatát sikeresen megvédte, a szakmai vizsga megismétlésénél (pótló, illetve javító vizsgán) nem kell újabb szakdolgozatot benyújtania.