Nevelőtestület

VEZETŐK

Zwick Gábor tagintézmény-vezető; magyar-történelem
Lócziné Sasvári Csilla tagintézmény-vezető helyettes; pedagógia-fizika
Becskeházi Zoltán tagintézmény-vezető helyettes; informatika,
TANÁROK
Bakosné Pásztor Gabriella német-pedagógia
Bárányosné Gulyás Írisz közgazdász
Csanálosiné Balog Klára ügyvitel-magyar nyelv és irodalom
Dihen Lajosné közgazdász
Fux Ernőné magyar nyelv és irodalom
Károlyi Zsuzsanna matematika
Kovács Magdolna biológia-testnevelés
Krempaszky Zsolt történelem-tánctörténet
Leskó János magyar nyelv és irodalom
Madácsi Adrienn angol nyelv
Mészáros József közgazdász
Mészáros Józsefné közgazdász
Morovik Attila testnevelés; tartósan távol
Révay  Gabriella angol nyelv
Sebestyén Tünde matematika-informatika; tartósan távol
Szabó Zoltán történelem
Szabóné Nagy Enikő ügyvitel-magyar nyelv és irodalom
Szilárd László földrajz-biológia
Tóth Gyula testnevelés
PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓK
Bóna Nándor könyvtáros-informatika
Hernádi Viktória iskolatitkár;tartósan távol
Kocsis Gyöngyi iskolatitkár
Mészáros Márk rendszergazda
TECHNIKAI DOLGOZÓK
Dajka Lajos karbantartó
Gál Vilmosné takarítónő
Kiss Endréné gazdasági ügyintéző
Kernya Judit takarítónő
Brájer Györgyné portás
Nagy Gábor kertész
Nagy László portás
Szabó Józsefné takarítónő
ISKOLAORVOS ÉS VÉDŐNŐ
dr. Soltész Ilona iskolaorvos hétfő: 09:00-12:00
Szabó Dénesné (Margó) védőnő
BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÓ
Furka Szilvia rendőr fdngy.