Nevelőtestület

Nevelőtestület
Vezetők
Zwick Gábor igazgató, magyar-történelem
Lócziné Sasvári Csilla igazgató-helyettes, fizika- pedagógia
Becskeházi Zoltán igazgató-helyettes, informatika
Bakosné Pásztor Gabriella német-pedagógia
Bárányosné Gulyás Irisz közgazdász
Dihen Lajosné közgazdász
Ferenczi Zoltán informatika
Grämer Andrea angol nyelv
Ivánka László informatika
Károlyi Zsuzsanna matematika
Kovács Magdolna biológia-testnevelés
Kreisz Róbert informatika
Leskó János magyar nyelv és irodalom
Madácsi Adrienn angol nyelv
Révay Gabriella Viktória angol nyelv
Szabóné Nagy Enikő magyr-ügyvitel
Szabó Zoltán történelem
Tóth Gyula testnevelés
Pedagógiai munkát segítők
Bóna Nándor könyvtáros, informatika
Kocsis Gyöngyi iskolatitkár
Mészáros Márk rendszergazda
Technikai dolgozók
Brájer Györgyné portás
Dajka Lajos karbantartó
Kernya Judit Krisztina takarítónő
Kiss Endréné gazdasági ügyintéző
Nagy Andrea takarítónő
Nagy Gábor kertész
Nagy László portás
Iskolaorvos és védőnő
dr. Soltész Ilona orvos
Szabó Dénesné védőnő
Bűnmegelőzési tanácsadó
Furka Szilvia rendőr főhadnagy
Iskolaőr
Molnár Péter