Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2020. 09. 16-án szerdán, 17.00 órától szülői értekezletet tartunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

ELVÁLASZTÓ

Figyelem!

Első tanítási nap az esti tagozat eladó osztályokban (10. E, 11. E), valamint az OKJ 13. KV (keresztfélév) és a 14. EV 2 éves vállalkozási osztályokban:

2020.09. 11. péntek, 15 óra

Az induló felnőttképzési 8 hónapos vállalkozási csoportoknak első tanítási nap:

2020.09. 18. péntek, 15 óra

ELVÁLASZTÓ

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVRE VONATKOZÓAN

a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Technikumában

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

  Elfogadta az iskola nevelőtestülete: 2020. augusztus 31.

 

Vonatkozó jogszabályok és dokumentumok:

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL – EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/

Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez – NSZFH

https://gszc.hu/agazati-ajanlas-a-szakkepzes-egeszsegugyi-valsaghelyzet-soran-torteno-megszervezesehez/

 1. Intézményünkben a nyári időszakban alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek munkatársaink.
 2. A megújító takarításhoz a szükséges erőforrások (takarító személyzet, takarítószerek és eszközök) rendelkezésre állnak.
 3. Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16

Amennyiben bármelyik tanuló esetében a járványra jellemző tüneteket észlelünk (magas láz, száraz köhögés, fulladás), azonnal kiemelve a közösségből elkülönítjük és a szülő azonnali értesítése mellett elindítjuk az egészségügyi protokoll-eljárást.

 1. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ennek érdekében iskolánk tanulói 2020. szeptember 1-től – visszavonásig – az alábbi rend szerint érkezzenek az iskolába.
Tagozat Bejárás Távozás és egyéb tudnivalók
Nappali  tagozat érkezés: 08.00 és 09.00 között

A tanulók továbbra is a főbejáraton érkeznek, egyenesen a termeikbe mennek, az első lépcsőházat használva.

Érkezéskor a bejáratnál a kézfertőtlenítést mindenki számára kötelező.

A főbejáraton keresztül az órarend függvényében egyénileg.
Esti tagozat érkezés: 15.00-tól

A tanulók továbbra is a főbejáraton érkeznek, egyenesen a termeikbe mennek, az első lépcsőházat használva.

Érkezéskor a bejáratnál a kézfertőtlenítést mindenki számára kötelező.

A főbejáraton keresztül az órarend függvényében egyénileg.

 

 1. Amennyire lehetséges, igyekszünk betartatni az 1.5 m-es távolságot a tanulók között. (Sorban állás, várakozás). Erről, és az alapvető higiénés szokásokról, gyakorlatokról az első osztályfőnöki órákon részletekbe menően tájékoztatjuk a tanulókat.
 2. Az intézményi bejáratnál, emeletenként az aulában és a vizesblokkokban fertőtlenítő folyadék áll rendelkezésre. A gyakori kézfertőtlenítés ajánlott, erre folyamatosan felhívjuk tanulóink figyelmét.
 3. A vizesblokkokat, öltözőket, kilincseket, korlátokat rendszeresen fertőtlenítjük, a tantermeket szellőztetjük.
 4. Orrot és szájat eltakaró maszk viselése tanórákon kötelező azokban a termekben, amelyekben nem biztosítható a 1,5 méteres távolság a tanulók között. Saját  maszkkal minden tanulónak rendelkeznie kell. A pedagógusok által szükségesnek ítélt esetekben az iskolában viselniük kell.
 5. Kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint előzetes időpont egyeztetésével keressék fel az iskolát, és vegyék igénybe az elektronikus ügyintézés lehetőségeit. Az iskolába belépő vendégek, szülők számára  a bent tartózkodás alatt a maszk viselése kötelező!
 6. Az órarend elkészítésénél arra törekszünk, hogy minél kevesebb legyen a tanulói mozgás, teremváltás a tanítás során. Megoldhatatlan ugyanakkor, hogy bizonyos órákon – testnevelés, informatika, csoportbontások – a diákok teremváltoztatás nélkül vegyenek részt.
 7. A tantermek órák közötti szellőztetéséről, az igénybe vett felületek (kilincsek, asztallap, fertőtlenítéséről) az ügyeletes pedagógusok az osztályhetesek közreműködésével gondoskodnak. A tanórák között a közösségi terek és tanítás után az tantermek takarítását az iskola takarítószemélyzete végzi az ügyeletes vezető ellenőrzésével.
 8. A szeptemberi szülői értekezleteket időben széthúzva, a tágasabb tereinket igénybe véve, de személyes megjelenés formájában tervezzük. Kérjük a járványügyi előírások betartását partnereinktől (maszkviselés, kézfertőtlenítés).
 9. Az iskolai büfé használatát úgy szervezzük meg, hogy csökkentsük a torlódás kialakulásának lehetőségét. 
 10. A szünetekben a tanulók csak a saját állandó tantermük szintjén tartózkodhatnak, és az ottani mellékhelységeket vehetik igénybe. Amikor az időjárás lehetővé teszi, a szüneteket az iskola udvarán töltik. Az udvar megközelítéséhez és a tantermekbe való visszatéréshez a földszintről és az 1. emeletről a hátsó, a 2. emeletről az első lépcsőházat vehetik igénybe.
 11. Az iskolai ügyintézés során a tanulók a kiadott eljárásrend alapján kereshetik fel az intézmény erre a célra kijelölt helységeit (tanári szoba, iskolatitkárság, gazdasági iroda, orvosi szoba).
 12. A szabályok kővetése az intézmény minden tanulója, tanára, dolgozója és vendége számára kötelező. Be nem tartásuknak fegyelmi eljárás vagy az oktatásból való kizárás lehet a következménye.  
 13. Az eljárásrend hatálya kiterjed az intézmény területére és az ott tartózkodó minden személyre. Hozzáférhető elektronikus formában az iskola weblapján, írott formában az intézmény bejáratánál és valamennyi helyiségében. Tartalmát a tanulók az első tanítási órán osztályfőnöki közreműködéssel és magyarázattal ismehetik meg. Szülők számára az elektronikus napló (E-KRÉTA) rendszerén keresztül tesszük elérhetővé.
 14. A járványügyi rendszabályok változása esetén jelen eljárásrend is módosításra kerül.

 

Mindezen szabályok foganatosításától azt reméljük, hogy a járványhelyzet kialakulásának lehetőségét minimalizáljuk. Célunk az, hogy mindenki számára biztonságos és nyugodt környezetet biztosítsunk.

Iskolánk közössége is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanév a megszokott mederben, tantermen belül valósuljon meg. Ehhez kérjük a tanulók és a szülők együttműködését.

 

Az iskola munkatársai nevében:

                                                                                           Zwick Gábor

                                                                                             igazgató

 

Letölthető kockázati kérdő ív a szövegre kattintva

 

ELVÁLASZTÓ

Továbbtanulási lehetőség 8. osztályos tanulók számára!

Beiratkozás 2020.08.24-ig minden szerdán 9-15 óra között

ELVÁLASZTÓ

Tisztelt Érdeklődő!

A 2020/2021-es tanévben iskolánk a következő képzéseket kínálja:

 • érettségi utáni szakképzések nappali és felnőttoktatás keretében
 • érettségi vizsga megszerzésére irányuló kétéves intenzív képzések
 • szakmai végzettséget kínáló képzések

Érettségi utáni szakképzések:

Közgazdasági képzések:

 • Vállalkozási és bérügyintézőnappali oktatás (1 éves)

Szükséges előképzettség: Közgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi

 • Vállalkozási és ügyviteli ügyintézőfelnőtt képzés (8 hónapos)

Szükséges előképzettség: Érettségi bizonyítvány

 

Informatika képzések:

 • Szoftverfejlesztő és tesztelő – felnőtt képzés (8 hónapos)

Szükséges előképzettség: Érettségi bizonyítvány

A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • számítógépet kezel, üzemeltet;
 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
 • weboldalakat tervez és kódol;
 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;
 • asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;
 • szoftvereket tesztel;
 • adatbázisokat tervez és kezel;
 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
 • erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

 

Szakmai képzések

Kereskedelmi értékesítő (eladó) szakmai képzés

 • általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára
 • felnőttoktatás keretében péntek délután és szombati napon
 • intenzív 8 hónapos képzés
 • szakmai gyakorlat, munkahelyi tapasztalat beszámításával

 

Érettségi megszerzése két év alatt

Nappali oktatás keretében

 • a 2019/2020. tanévben szakközépiskolai tanulmányaikat befejező és szakmai vizsgát tett tanulók részére
 • két éves intenzív felkészítés csak a 4 kötelező érettségi tárgyból
 • a szakmai vizsga beszámítása 5. érettségi tárgyként

Felnőttoktatás keretében –esti munkarend alapján

iskolarendszerű képzésben szerzett szakmai végzettséggel rendelkezőhallgatók részére

 • két éves intenzív felkészítés csak a 4 kötelező érettségi tárgyból
 • a szakmai vizsga beszámítása 5. érettségi tárgyként
 • képzés kedd-szerda-csütörtöki napokon 15 órától

 

 

ELVÁLASZTÓ

Oktatói állásajánlataink:

Kereskedelem    Angol    Informatika

ELVÁLASZTÓ

Nyári ügyelet 2020. 07.06-tól 2020. 08. 19-ig: szerdánként 9-15 óráig

ELVÁLASZTÓ

 

Javító-osztályozó vizsgák időpontja.

korrepetálás nappali tagozat: 2020. augusztus 24. ( hétfő)  9h-től 12h-ig

korrepetálás esti tagozat:       2020. augusztus 24. (hétfő)  15h-től 17h-ig

vizsgák: nappali tagozat  2020. augusztus 25-26. ( kedd-szerda) 9h-től beosztás szerint

esti tagozat:       2020. augusztus 25-26. ( kedd-szerda) 15h-tól beosztás szerint

 

témakörök itt!

 

Első tanítási nap:

Nappali tagozat: 2020. szeptember 01. ( kedd ) 8:30 órakor

osztályfőnöki órák, évnyitó

Esti tagozat: 2020. szeptember 01. ( kedd ) 15:00 órakor

osztályfőnöki órák, tűz-és munkavédelmi oktatás

Eladók, és OKJ-s osztályok: 2020. szeptember 11. (péntek) 15:00 órakor

ELVÁLASZTÓ

Beiratkozás időpontja

Nappali tagozatra: 2020. 06. 22. hétfő   9-17 óra között.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. általános iskolai bizonyítvány, személyes iratok, TAJ kártya, NEK adatlap a diákigazolványhoz ( bármelyik kormányablakban igényelhető )

Amennyiben a beiratkozás időpontjában bármely dokumentum hiányzik, kérjük akkor is jelenjenek meg, hogy regisztrálni tudjunk. A hiányzó dokumentum később is pótolható!

Beiratkozás időpontja

Esti tagozatra ( kereskedelmi értékesítő illetve 2 éves érettségire felkészítő) valamint érettségi utáni szakképzésre:  2020. 06. 23. kedd 9-17 óra között

Esti tagozat OKJ (Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző vagy Szoftverfejlesztő és tesztelő) Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők részére:  2020. 06. 23. kedd 9-17 óra között

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

bizonyítvány(-ok), személyes iratok, TAJ kártya, NEK adatlap diákigazolványhoz

A COVID-19 miatti helyzetre való tekintettel kérjük vegyék figyelembe a beiratkozáskor fennálló rendelkezéseket, és annak megfelelően jöjjenek iskolánkba.

Természetesen intézményünk is betartja az aktuális előírásokat, hogy a beiratkozás zökkenőmentesen megtörténhessen.

ELVÁLASZTÓ

Kedves tanulni vágyó fiatalok!

Ha az idén szereztétek meg a szakmát és nem töltöttétek be a 22. életéveteket és úgy gondoljátok, hogy érettségit is szeretnétek, akkor gyertek hozzánk !

Nappali tagozaton 2 év alatt felkészítünk az érettségi vizsgára.

Beiratkozni  l 2020. 06. 04-től folyamatosan munkaidőben lehet. Adatlap letölthető itt

Egyéb információt kérhettek a titkárságon Kocsis Gyöngyi iskolatitkártól.

Telefon: 06/1/276-4856

E-mail: suli65@csete.sulinet.hu

ELVÁLASZTÓ

Induló képzéseink esti tagozaton a 2020/2021-es tanévben

       Általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők részére 3 éves képzés

34-341-02 kereskedelmi értékesítő (eladó) szakmára

Tanítás: heti két nap, péntek délután és szombat délelőtt.

ADATLAP

A szakma megszerzése után az esti tagozaton a 2 éves érettségi felkészítő osztály elvégzésével  megszerezhető az érettségi vizsga.

Állami intézményben 2 vagy 3 év alatt szerzett szakmunkás vagy OKJ bizonyítvánnyal rendelkezők részére 2 éves érettségire felkészítő képzés

Tanítás esti felnőttoktatás keretében hetente három nap 15:00 és 19:30 között.

 ADATLAP

Két év alatt szerezhető meg az érettségi bizonyítvány, a kötelező 5. érettségi tárgy helyett a szakmunkás bizonyítvány beszámításával.

Érettségire épülő képzéseink esti tagozaton

A képzések előfeltétele a megszerzett érettségi bizonyítvány!

54-344-05  Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző

54-481-08  Szoftverfejlesztő és tesztelő

ADATLAP

Mindkét szakmán a képzési idő 2 év illetve 8 hónap ( előképzettség vagy munkahelyi tapasztalat beszámításával )

Tanítás hetente 2 alkalommal:  péntek 15:00-19:30

szombat  8:00-14:00

Az esti tagozat minden szakán igényelhető diákigazolvány, melyhez a NEK adatlapot a kormányablakoknál lehet beszerezni.( az adatlapot az iskolában kell leadni )

Az esti tagozatra beiratkozás várhatóan 2020. június 22-25. közötti időpontban, illetve nyáron az ügyeleti időben folyamatosan.

 

ELVÁLASZTÓ

Rendkívüli felvételi eljárás a 2020-21. tanévre

Részletes tájékoztatást erre a szövegre kattintva tudunk adni.

ELVÁLASZTÓ

Érettségivel kapcsolatos tájékoztató!

Olvasható a linkre kattintva.

Az érettségi megszervezésével kapcsolatos hatályos jogszabály

ELVÁLASZTÓ Üdvözöljük az iskolánkba felvételt nyert tanulókat!

A felvételi határozatot a napokban postán fogjuk kiküldeni. A beiratkozással kapcsolatban szintén tájékoztatót adunk, de ide kattintva elolvashatják. A beiratkozáshoz szükséges adatlapok: 5 éves technikum kód:023, 5 éves technikum kód:024a 3 éves szakképző kód:025

ELVÁLASZTÓ

Ideiglenes felvételi jegyzék!

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

Az alábbi táblázatok a hozzánk felvehető diákok rangsorát tartalmazzák, amelyek a győri felvételi központ egyeztetett felvételi jegyzékének visszaküldését követően válnak véglegessé (április 23-án).

Lista megtekintése Eladó 0025

Lista megtekintése Kereskedelem 0024

Lista Megtekintése Informatika 0023

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy csak azért, mert valaki az ideiglenes felvételi listán nincs a biztosan bekerülők között, nem érdemes az iskolák (tagozatok) sorrendjét megváltoztatni. Változtatni csak akkor van értelme, ha a jelentkezési lap leadása óta megváltozott az elképzelésük, hogy melyik iskola melyik tagozatára szeretne a gyermekük bekerülni (a rangsor megváltoztatására 2020. március 19-én és 20-án az általános iskolában van lehetőség egy módosító adatlap kitöltésével.) Fontos tudni, hogy mivel nem tudható, hogy melyik jelentkező hányadik helyen jelölte meg iskolánkat, a minket első helyen megjelölő de a rangsorban a végén lévő tanuló is gyakran bekerül intézményünkbe, ugyanis ha az előtte állók más iskolát jelöltek meg első helyen és oda bekerültek, akkor a rangsorban mögöttük állók előrébb lépnek.

ELVÁLASZTÓ

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Miniszterelnök Úr bejelentése alapján 2020.03.16. hétfőtől határozatlan ideig a tanulók otthon maradnak és otthonról digitális oktatás formájában folytatják a tanévet (Google Classroom, Canvas, E-Kréta házi feladatokba feltett tananyagok).

Felhívom szíves figyelmüket, hogy ez nem tanítási szünetet jelent, hanem szervezett formában történő otthontanulást, mely során a tanulók megkapják a szükséges oktatást és az értékelésük is megtörténik.

Iskolánkban 2020.03.16-án (hétfőn) tanítás nélküli munkanap lesz, 2020.03.18-án (szerdán) pedig elkezdődik a digitális oktatás.

Kérjük, hogy az eddiginél is rendszeresebben kísérjék figyelemmel az E-Krétát és az iskola honlapját (valamint a tanulók az e-mailjeiket is) a tananyag és a naprakész információk érdekében.

Kérdéseikkel az osztályfőnököket keressék. Minden aktualitásról tájékoztatjuk Önöket.

Mindannyiunk közös ügye, hogy ilyen formában együtt tudjunk működni. 

ELVÁLASZTÓ

 

Megelőző intézkedések koronavírus terjedése ellen!

 

ELVÁLASZTÓ

Kérdések-Válaszok a szakképzésben dolgozók jogállásával és bérezésével kapcsolatban. 

ELVÁLASZTÓ

Beiskolázás

Változások a szakképzésben

ELVÁLASZTÓ

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum  segítségével megújult a tornatermünk.

IMG_0019

IMG_0014

ELVÁLASZTÓ

Sikeresen lezárult a VEKOP-8.5.1 angol nyelvi projekt első modulja. Január 28.-án elindult a projekt második modulja.IMG_0048 IMG_0070 IMG_0025

ELVÁLASZTÓ

NYERTES PÁLYÁZAT

A BGSZC Csete Balázs Szakgimnáziuma sikeresen pályázott a Waclaw Felczak Alapítvány által meghirdetett Polonica Varietas lengyelországi osztálykirándulás című programjára, melynek keretében 30 diák és 3 tanár utazhat 5 napra Lengyelországba, Krakkóba és környékére 2019 februárjában.

Az utazás célja: megismertetni a tanulókkal a lengyel-magyar kapcsolatok történelmi, szellemi gyökereit, a két nép közös sorsát és történelmét. Mindezt élményszerűen és tapasztalat útján beépíteni a gondolkodásukba, erősíteni bennük a közép-európai összetartozás érzését.

Pályázatunk Támogatója a Waclaw Felczak Alapítvány.

ELVÁLASZTÓ

Gyárlátogatás a Lufthansa Systems-nél

2018. november 6-án az Infoparkban jártunk a németországi Lufthansa Systems cég magyarországi leányvállalatánál, a Lufthansa Systems Hungária Kft.-nél.

A látogatáson a 9. és 10. évfolyam gazdasági informatikus osztályaiból 30 tanuló vett részt a két osztályfőnök – Kovács Magdolna és Szabó Zoltán – , illetve Fux Ernőné kíséretében.

A cég bemutatására a dolgozók pihenő szobájában otthonos körülmények között került sor, ahol több előadó ismertette az anyavállalatot, a budapesti cég feladatkörét, a cég termékeit, a mindennapok kihívásait, a dolgozók előmenetelét, fejlődését segítő és sikerélményt biztosító beosztását. Érdekességként hatott, amint megtudtuk, két főnöke van mindenkinek, egy szakmai és egy humán, akik az életpálya előrehaladásában segítik őket, hogy minél hatékonyabban tudják végezni a munkájukat.

Az előadások szünetében finom pogácsákkal és édes süteménnyel vendégelték meg a kis társaságot.

Lufthanza

Fux Ernőné – kísérő pedagógus

ELVÁLASZTÓ

Fűzfői Papírmanufaktúra Kft-üzemlátogatás

2018.november 07.

2018.november 07-én a Fűzfői Papírmanufaktúrába látogattunk el 26 diákkal és 2 pedagógussal. Az üzemben készülnek a mindenki által ismert „kishajós” emblémával ellátott füzetek. Az általunk megtekintett feldolgozó üzemépületben automata iskolai füzetgyártó és spirálfüzetgyártó gépek vannak. Ott jártunkkor a spirálfüzet gyártását, a regiszterek betűjelzés-készítését illetve karácsonyi csomagolóanyagok gyártását figyelhettük meg. A papír útját, a gépek működését a telephely vezetője magyarázta el a csoportnak.

Nagyon jól éreztük magunkat az itt eltöltött idő alatt. A gyerekek ajándék füzetekkel és remélhetőleg új élményekkel tértek haza.

Bakosné Pásztor Gabriella és Szabó Zoltán kísérő pedagógusok

Fűzfő

 ELVÁLASZTÓ

I.világháború 100

2018.november 08.

Iskolánk részt vett a Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által hirdetett, az I. világháború lezárásának alkalmából rendezett történelmi vetélkedőn. Csapatunk fantasztikus eredményt ért el a versenyen. A csupa 12. évfolyamokból álló mezőnyben a III. helyezést érte el (62 ponttal holtversenyben a második helyen!). Az eredmény nagyságát növeli, hogy az első helyezett 64 ponttal győzött!

Gratulálok a versenyzőknek!

Kiss Bernadettnek, Örő Dánielnek és Kósa Bálintnak.

Szabó Zoltán felkészítő tanár

I.világháború

ELVÁLASZTÓ

Helytörténeti Kiállítás

A BGSZC Csete Balázs Szakgimnázium 2018. november 10-én két osztály részvételével meglátogatta a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményt a Királyerdei Művelődési Házban.

Megtekinthettük Csepel emlékeit, a helyi érdekességeket, az állandó kiállítás különlegességeit: tapintható tárgyrekonstrukciókat, régi csepeli térképeket, berendezett sváb konyhát, nappalit, órás műhelyt, egy Csepel teherautó vezetőfülkéjét és még sok minden mást.

A programot ingyenesen tekinthettük meg tárlatvezetőnk szakszerű közreműködésével, melyet minden résztvevő tanár és diák élvezett.

Csanálosiné Balog Klára, Szabóné Nagy Enikő kísérő pedagógusok

46155665_579033725850130_471574807666753536_n